Is bieden op een huis bindend?

bieden op een huis bindend

Eenmaal andermaal

Wanneer is het bieden op een huis bindend? Met name op de huidige oververhitte woningmarkt wordt er vaak op meerdere huizen tegelijkertijd geboden. Om er zeker van te zijn dan je niet de gelukkige eigenaar wordt van meerdere huizen, zetten wij in deze blogpost alle feiten rondom het bieden op een rijtje!

Is een bod bindend?

Enkel het bieden op een huis is niet juridisch bindend sinds de invoering van het schriftelijkheidsvereiste. Deze stelt dat er minimaal sprake moet zijn van een dubbel getekende koopovereenkomst.

Het is zover je hebt geboden op een woning en dan belt de makelaar: “gefeliciteerd je bent de gelukkige koper van deze woning“. Hoe gek het ook klinkt, is deze mededeling nog niet juridisch bindend.

Vroeger was het nog zo dat een mailtje, appje, of een telefoontje voor beide partijen al voldoende juridische draagkracht was voor een bindende koop. Tegenwoordig kennen we het schriftelijkheidsvereiste. Dit wil simpelweg zeggen dat er pas een koop tot stand komt, wanneer beide partijen (koper en verkoper) de koopovereenkomst hebben ondertekend. Maar zelfs na ondertekening is de koop nog niet 100% rond.

Na ondertekening beschikt de koper nog over de drie dagen wettelijke bedenktijd. In deze bedenktijd kan je, ongeacht de reden, de koop ontbinden. Goed om te vermelden, deze bedenktijd geldt alleen voor een koper. Na ondertekening van de koopovereenkomst is het voor de verkoper wel ‘bindend’.

Wanneer vervolgens de wettelijke bedenktijd verlopen zijn is de koop bindend voor alle partijen.

Een bod op een huis intrekken

Het is dus mogelijk als koper om binnen de drie dagen bedenktijd de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Wil je dit als koper doen na de bedenktijd, dan hangt het af van de ontbindende voorwaarden die je hebt opgenomen in je bod en de koopovereenkomst.

Een ontbindende voorwaarde, ook wel een voorbehoud genoemd, stelt de koper in staat om onder bepaalde voorwaarde de koop na de wettelijke bedenktijd te ontbinden. De meest gebruikte ontbindende voorwaarden zijn het financieel voorbehoud, een bouwtechnische keuring of de No-risk clausule.

In het geval van een financieel voorbehoud zou je bijvoorbeeld kunnen opnemen dat de koop ontbonden wordt als je de hypotheek niet rond krijgt binnen een bepaalde periode. Voor bouwtechnische keuringen wordt er meestal een grens gehanteerd aan de direct noodzakelijke kosten al voorwaarde voor ontbinding. Het is altijd van belang dat je de ontbindende voorwaarden goed specificeert in jouw bod om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

Vind je achteraf dat je teveel hebt geboden, of vind je het huis toch niet meer leuk, dan kun je niet zomaar ontbinden. Doe je dat toch, dan heb je kans dat er een boete van 10% wordt gehanteerd. Laat je daarom altijd goed adviseren over jouw bod en eventuele voorbehouden.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter