Update: 23-10-2022

Over ons

 • Eerlijk Bieden B.V. 
 • KvK-nummer 83042210
 • E-mailadres: support@eerlijkbieden.nl

Wij hebben een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via: lourens@eerlijkbieden.nl

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren voegen daarom iedere twee weken nieuwe functies toe. Hierdoor zullen onze beschermingsmaatregelen van tijd tot tijd veranderen.
We raden u dan ook aan om deze Privacy statement regelmatig te lezen. 

Privacy statement

Wij nemen jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens uitermate serieus. Ondanks dat je bij Eerlijk Bieden slechts geringe informatie hoeft achter te laten, zullen wij jouw persoonlijke gegevens nooit zomaar delen met derden, tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Eerlijk Bieden fungeert als een tussenpersoon tussen de consument en een makelaar. Om deze redenen vergaren wij daarom dezelfde informatie die een makelaar gebruikelijk ook zou ontvangen bij het uitbrengen van een bieding. De specifieke grondslagen zijn als volgt

 • Om de verkoper te adviseren omtrent het recht van gunning;
 • Om de makelaar in contact te brengen met de koper (geselecteerde gebruiker). Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • Om de gebruiker informatie te verschaffen over een registergoed. Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • Om de gebruiker een bod uit te laten brengen, inclusief ontbindende voorwaarden. Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • Om de gebruiker automatisch op de hoogte te brengen van het verkoopproces. Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • Om de gebruiker bij eventuele vragen te kunnen beantwoorden.Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • Om de website goed te laten functioneren. Grondslag: de
  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ondanks dat wij slechts geringe persoonlijke informatie opvragen, zijn wij wel verplicht om een aantal gegevens te verwerken. De gegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de activiteit, maar altijd afkomstig door de invoer van de gebruiker zelf.

Het gebruik van het biedingsformulier:

Bij het gebruik van ons online biedingsformulier deelt de gebruiker altijd zelf de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruikers-ID;
 • Gegevens over de bieding.

Het gebruik van de supportfunctie

Wanneer een gebruiker met ons in contact wilt komen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • (Optioneel) Achternaam;
 • (Optioneel) E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Type browser;
 • Besturingssysteem.

Het gebruik van de dataroom:

 • E-mailadres;
 • Documenten omtrent de woning;
 • Ingestuurde vragen.

Het gebruike van het personaliaformulier

 • Voornamen;
 • Achternaam;
 • Geboorteplaats;
 • Geboortedatum;
 • Huidige adres;
 • Huidige postcode;
 • Huidige woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Documenttype;
 • Documentnummer;
 • Kopie ID;
 • Vragen ten behoeven van de WWFT.
Delen van gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • Aangesloten Makelaars die het biedproces uitvoeren zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden. In dergelijke gevallen worden zij aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de AVG en zullen zij uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacy statement. De Verkopend Makelaar zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het biedproces zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden; 
 • Bepaalde derden, overheidsinstanties of rechterlijke instanties, voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of om Onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

In eerste instantie zullen wij jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig is voor de initiële reden van verzameling. Het komt echter voor dat sommige gegevens langer bewaard moeten worden in verband met de beroepsaansprakelijkheid van makelaars. Dit houdt in dat de bewaartermijn voor je persoonsgegevens varieert afhankelijk van het type gegevens. De verschillende termijnen zijn hieronder terug te vinden:

U verkoopt een woning via Eerlijk Bieden:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u biedingen te verzamelen voor uw woning, informatie te delen over uw woning en de transactie te begeleiden. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een beoordeling en ontvangt u verkoop-updates per mail. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking aan Bewaartermijn Eerlijk Bieden
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. A, B 20 jaar
De datum van aanmelding, het aanwijzen van een koper en delen van een biedlogboek. A, B, D 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en geüploade stukken, in bijvoorbeeld de Dataroom. A, B, D 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). C 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. A, B 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  A, B, D 20 jaar
Het automatisch gegenereerde biedlogboek. B, D 20 jaar
Overige gegevens die u aanlevert. A 3 jaar
Partij Ontvangers
A De verkopende makelaar/kantoorautomatiseerder
B Notaris, koper, aankoopmakelaar
C FIU
D Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

U wilt een woning kopen via Eerlijk Bieden:

Dit contact houdt verband met het biedingsproces. U levert zelf gegevens aan ten behoeve van het uitbrengen van een bod, in het geval van een aanwijzing als koper dient u zichzelf te identificeren. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking aan Bewaartermijn Eerlijk Bieden
Uw naam en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. A, B 20 jaar
Gegevens over de bieding. A, B  3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). D 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). C 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. A, B 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, ook wel via een personaliaformulier. A, C 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  A 20 jaar
Stukken ter onderbouwing van een financieel voorbehoud A 30 dagen
Overige informatie die u de makelaar verstrekt A 3 jaar
Partij Ontvangers
A De verkopende makelaar/kantoorautomatiseerder
B Verkoper
C Notaris, aankoopmakelaar
D FIU

Verstrekken persoonsgegevens

Wij zullen nooit jouw persoonsgegevens delen met commerciële partijen. Vanwege onze dienstverlening aan makelaars deelt Eerlijk Bieden in het geval dat een gebruiker wordt aangewezen als koper in ieder geval de persoonsgegevens met de makelaar. De betreffende makelaar is vervolgens verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. In sommige gevallen kunnen de geanonimiseerde biedingen gebruikt worden in het geval van een geschil, of voor globale onderzoeksredenen. De geanonimiseerde data (zonder persoonlijk herleidbare informatie) wordt enkel gedeeld met niet-commerciële partijen zoals makelaarsverenigingen of onafhankelijke commissies. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Eerlijk Bieden B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eerlijk Bieden B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Support@eerlijkbieden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eerlijk Bieden B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Eerlijk Bieden B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Support@eerlijkbieden.nl