Een klacht indienen

Wij voeren regelmatig audits uit onder aangesloten leden, maar het kan ook voorkomen dat je zelf een melding wilt doen over een biedproces. Eerlijk Bieden kan je hierbij helpen. Om je in dit proces goed tot dienst te zijn, zullen wij eerst toelichten welke stappen wij ondernemen in het geval van een klacht of melding.

De klachtenprocedure

Als consument kun je te allen tijde klachten of meldingen indienen bij Eerlijk Bieden. Dat geldt ook voor meldingen zonder direct herleidbare financiële schade.

Een melding kan gemakkelijk worden ingediend door middel van het klachtenformulier onderaan deze pagina. Wanneer wij de klacht in ontvangst hebben genomen, proberen wij binnen een à twee werkdagen een eerste terugkoppeling te geven.

Binnen onze biedsoftware worden automatisch veel stappen in het biedproces gelogd. Op deze manier is het makkelijker om voor ons relevante informatie met betrekking tot de aard van de klacht terug te vinden. In de meeste gevallen is deze informatie dan ook voldoende om de klacht of melding af te ronden.

In complexere zaken kan het voorkomen dat wij zelf contact opnemen met betrokken partijen, zoals verkopers, kopers en makelaars. Van al deze informatie wordt vervolgens een dossier opgemaakt.

De eerst stap die wij nemen, is het voorleggen van het opgebouwde dossier aan de betreffende makelaarsvereniging. In samenspraak met deze makelaarsvereniging proberen wij vervolgens tot een passende oplossing te komen. Afhankelijk van de makelaarsvereniging en de klacht bekent dit dat een dossier kan worden doorgeleid naar de tuchtcommissie, of dat de zaak wordt geseponeerd.

Bij een tweede overtreding van een aangesloten makelaar wordt het Eerlijk Bieden keurmerk tot nader orde ingetrokken. Wederom overhandigen wij het dossier eerst aan de makelaarsvereniging. Wanneer gezamenlijk geconstateerd wordt dat de klacht ongegrond is, dan zal het lidmaatschap weer geactiveerd worden.

Het klachtenformulier

1Stap 1
2Stap 2
3Stap 3
Wij behandelen enkel meldingen over aangesloten leden.
Om meldingen over het biedproces in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het adres van het betreffende woonobject nodig.

Vragen over Eerlijk Bieden?