Meld een klacht over een verkoopproces

Wij voeren regelmatig audits uit onder aangesloten leden, maar het kan ook gebeuren dat je zelf een melding wilt doen over een biedproces. Eerlijk Bieden kan je hierbij helpen. Om je in dit proces goed tot dienst te zijn, zullen wij eerst toelichten welke stappen wij ondernemen in het geval van een klacht of melding.

klacht over makelaars
Hoe verloopt het proces?

De procedure

De klacht indienen

Als consument kun je te allen tijde een klacht of meldingen indienen bij Eerlijk Bieden. Dat geldt ook voor meldingen zonder direct herleidbare financiële schade.

 

Een melding kan eenvoudig ingediend worden door middel van het klachtenformulier onderaan deze pagina. Wanneer wij de klacht in ontvangst hebben genomen, proberen wij binnen één tot twee werkdagen een eerste terugkoppeling te geven.

Informatieverzameling

Binnen onze biedsoftware worden veel stappen in het biedproces geautomatiseerd gelogd. Op deze manier is het voor ons makkelijker om relevante informatie met betrekking tot de aard van de klacht terug te vinden. In de meeste gevallen is deze informatie dan ook voldoende om de klacht of melding af te ronden.

In complexere zaken kan het gebeuren dat wij zelf contact opnemen met betrokken partijen zoals: verkopers, kopers en makelaars. 

Klachtenafhandeling

De eerst stap die wij nemen, is het voorleggen van het opgebouwde dossier aan de betreffende makelaar en makelaarsvereniging. In samenspraak proberen wij vervolgens tot een passende oplossing te komen.

 

Afhankelijk van de makelaarsvereniging en de klacht betekent dit dat een dossier kan worden doorgeleid naar de tuchtcommissie, of dat de zaak geseponeerd wordt.

 

Bij een tweede overtreding van een aangesloten makelaar wordt het Eerlijk Bieden keurmerk tot nader orde ingetrokken. Wederom overhandigen wij het dossier eerst aan de makelaarsvereniging. Wanneer gezamenlijk geconstateerd wordt dat de klacht ongegrond is, dan zal het lidmaatschap weer gereactiveerd worden.

Deel de details

Het klachtenformulier

1Stap 1
2Stap 2
3Stap 3
Wij behandelen enkel meldingen over aangesloten leden.
Om meldingen over het biedproces in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het adres van het betreffende woonobject nodig.

Vragen over Eerlijk Bieden?