Nieuws:

Is de makelaar verplicht een bod door te geven aan de verkoper?

Is een makelaar verplicht een bod door te geven aan de verkoper?

Moet de makelaar verplicht een bod door te geven aan de verkoper? Door de verplichte invoering van het biedlogboek zou je denken dat deze regel gelijk vastgelegd kan worden in een biedsysteem. Toch zijn er tegenwoordig nog altijd verschillen tussen de biedsystemen. Dit roept de vraag op: is het eigenlijk verplicht om een bod door te geven?

De rol van de makelaar

Ondanks dat het verkopen van een huis zonder een makelaar steeds populairder wordt, nemen veruit de meeste mensen nog altijd een makelaar in de hand. De makelaar wordt dan ingeschakeld als belangenbehartiger van de verkoper en probeert het beste resultaat te behalen voor zijn klant. Als er een bod wordt uitgebracht wordt deze vrijwel altijd direct naar de makelaar gestuurd, deze zal het in behandeling nemen en in conclaaf met de verkoper vervolgstappen nemen.

Verplichtingen voor een makelaar

Omdat een makelaar wordt ingeschakeld door een consument en daarmee een juridische verbintenis aangaat, gelden er bepaalde verplichtingen voor een makelaar. Deze verplichtingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de Erecode of de beroeps- of gedragscode van de makelaar. De voornaamste verplichting is het dienen van het doel van de verkoper, maar ook een open en transparante communicatie. Hierdoor geldt vanzelfsprekend dat verkoper altijd op de hoogte moet zijn van alle uitgebracht biedingen

Verplichting vanuit de overheid

Toch bleek uit het meldpunt van Vereniging Eigen Huis dat biedingen niet altijd goed of tijdig werden doorgegeven aan de verkoper. Als reactie daarop heeft het Ministerie BZK samen met de verschillende brancheorganisaties het convenant Verbeterplan Vertrouwen in het koopproces ondertekend. In dit convenant is de volgende regel opgenomen:

Tijdens het hele verkoopproces bestaat er geen verschil in informatie tussen verkopend makelaar en verkoper: Hiertoe worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over hoe en wanneer de verkopers geïnformeerd worden. Daarbij is het uitgangspunt dat alle informatie realtime gedeeld wordt. Daarnaast worden alle biedingen (incl. voorbehouden, roerende zaken en persoonlijke boodschap) en tijdstip van ontvangst geautomatiseerd vastgelegd in een biedlogboek en gedeeld met de verkoper. 

Hieruit blijkt dat alle ondertekenaars vinden dat verkopers real-time (direct) op de hoogte gehouden moeten worden van nieuwe biedingen.

Verschillen in softwaresystemen

Dankzij het biedlogboek is het biedproces gedigitaliseerd, dit biedt als voordeel dat de bovenstaande verplichting makkelijk te automatiseren is, zo kan een verkoper direct per mail op de hoogte gebracht worden van een nieuw bod. 

Toch blijkt uit verschillende media-items dat sommige softwarepartijen er doelbewust voor kiezen om deze optie uit te schakelen. Door dit informatieverschil zouden misstanden, zoals eerder gemeld, door kunnen blijven bestaan.

Willen verkopers direct op de hoogte gehouden worden?

Als argument voor het uitzetten van deze optie wordt vaak geopperd dat verkopers vaak geen mails hierover zouden willen ontvangen, of dat zij het liever persoonlijk horen van de verkoper.

Eerlijk Bieden heeft natuurlijk de proef op de som genomen! Zo blijkt uit meer dan 15.000 verkoopprocessen dat slechts 0,6% van de verkopers aangaf liever geen updates te ontvangen. Van deze groep was overigens de helft een professionele partij zoals een bewindvoerder.

Hoe nu verder?

Op dit moment is er een NEN-commissie opgesteld om de regels strak te trekken, hierdoor moeten onderlinge verschillen tussen systemen verdwijnen en is het (hopelijk) straks niet meer mogelijk om de communicatie richting verkopers uit te zetten.

Meer weten over het verkoopproces van Eerlijk Bieden, neem dan gerust contact op!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter