Nieuws:

‘Eerlijk koopproces’ in 2023, wat houdt deze nieuwe wet in?

wet eerlijk koopproces

Een eerlijk koopproces wettelijk regelen

Het kabinet verkend de mogelijkheden voor een nieuwe wet: ‘eerlijk koopproces‘. Door deze wet zouden kopers en verkopers meer grip moeten krijgen op de aan- en verkoopprocessen van woningen. De wet volgt nadat de minister samen met de brancheorganisaties onlangs een convenant tekende om toe te zien op het integer handelen van de beroepsgroep. Ter opvolging hiervan hebben brancheorganisaties zelf het voortouw namen door het biedlogboek te verplichten aan haar leden.

Wettelijke verplichting van het Biedlogboek

In de Kamerbrief zegt minister De Jonge blij te zijn met de stappen van de brancheorganisaties, alhoewel dit minder snel gaat dan eerder is afgesproken in het convenant. Daarbij ziet de minister ook grote onderlinge verschillen tussen de biedlogboeken van makelaarsverenigingen. Waar het ene biedlogboek vast staat met gegevens, bestaan er ook alternatieven waar makelaars nog achteraf gegevens kunnen wijzigen. De onderlinge verschillen benadrukken het belang van de wettelijke certificering van het biedproces. Dit voorkomt dat een consument bij het indienen van een bod per makelaar moet controleren welke software zij hanteren.

Minister De Jonge doet daarom een beroep op de brancheorganisaties om te komen tot een uniforme standaard voor het Biedlogboek. Door het biedlogboek wettelijk te verankeren, wordt er gezorgd dat alle makelaars vallen onder dezelfde regels en gelijke (informatie)standaarden worden gehanteerd.

Informatievoorziening aan de consument

Een ander speerpunt van de wet ‘eerlijk koopproces’ is de informatievoorziening aan de consument, voorafgaand aan het biedproces. Kandidaten kunnen daardoor bijvoorbeeld met meer zekerheid een bod uitbrengen wanneer ze volledig op de hoogte zijn van alle relevante informatie over een woning. Voor verkopers betekent het dat het risico op ontbinding hierdoor een stuk kleiner wordt.

Minister De Jonge wil aansturen om vertrouwelijke documenten beschikbaar te stellen aan de hand van een ‘kluis’. Daarmee wordt voorkomen dat gevoelige informatie heen en weer wordt gemaild tussen makelaar en kandidaten. Eerlijk Bieden heeft een aantal maanden geleden hiervoor als eerste partij de Dataroom gelanceerd. In de tussentijd wordt onderzocht of een dergelijke kluis ook in het certificatieproces van het biedproces wordt meegenomen.

In eerdere Kamerbrieven werd er nog gehint naar het mogelijk verplicht stellen van voorbehouden. Dit zou betekenen dat een consument automatisch bij elk bod een financieel voorbehoud en een bouwtechnische keuring opneemt. Uiteindelijk zou dit zorgen voor een gelijk speelveld en risicobeperking voor de consument. De minister ziet uiteindelijk af van deze maatregelen en kiest er voor om de consument juist vooraf goed in te informeren.

Meer informatie over de Dataroom in de wet ‘Eerlijk Koopproces’

Geen Noors model

Opvallend is dat het ‘Noorse model’, ook wel het open bieden volgens een veiling, hiermee voorlopig van de baan is. De minister heeft hiervoor voorafgaand aan de verkenning voor de wet ‘eerlijk koopproces’, onderzoek laten uitvoeren door de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek worden de verschillende verkoopmethoden met elkaar vergeleken om te onderzoeken in hoeverre ze kunnen bijdrage in het tegengaan van onnodige prijsstijgingen en niet-integer handelen.

De onderzoekers concluderen dat het open model onnodige prijsstijgingen tegengaat, maar het gesloten model (meest gebruikt in Nederland) juist weer zorgt voor een grotere winkans voor kandidaten met minder diepe zakken. Naar aanleiding van deze resultaten pleit de minister ervoor dat de keuze voor de verkoopmethode vrij blijft voor de verkoper, geadviseerd door de makelaar.

Over Eerlijk Bieden

Direct al voldoen de wet ‘Eerlijk Koopproces’? Maak dan vandaag nog een demo-account aan voor Eerlijk Bieden. Zo voldoe jij altijd aan de meest actuele wet- en regelgeving.

eerlijk koopproces wet en regelgeving
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter