Nieuws:

Dataroom in de woningmakelaardij

Dataroom

Eerlijk Bieden heeft deze week de Eerlijk Bieden Dataroom geïntroduceerd voor aangesloten woningmakelaars. Dankzij de inzet van een Dataroom wordt het verkoopproces van woningen verder geprofessionaliseerd en transparanter. Wat een Dataroom precies is leggen we uit in deze blog.

Wat is een Dataroom?

Een Dataroom is in principe niet veel anders dan een beveiligde pagina waar alle relevante documenten over een object zijn terug te vinden. Voor iedereen is helder wanneer een document is geplaatst, of het gewijzigd is in de tussentijd en of er nieuwe documenten in de tussentijd zijn bijgekomen.

Één centrale pagina met alle beschikbare documenten voorkomt al gauw misverstanden, omdat er geen losse e-mails of WeTransfers verstuurd hoeven te worden tussen alle partijen.

Dataroom in de bedrijfsmakelaardij

In de bedrijfsmakelaardij worden Datarooms vaak ingezet om de complexe juridische processen te begeleiden. Omdat er bij dit soort trajecten meer geld gemoeid gaat en er juristen betrokken zijn, lijkt de parallel met de woningmakelaardij niet direct op te gaan. Toch kan de woningmakelaar nog een hoop leren van de bedrijfsmakelaar op dit vlak.

Dataroom van Eerlijk Bieden in de praktijk

De Vraag&antwoord-module

In de meeste Datarooms is er meestal ook een Q&A-functie beschikbaar, ook wel Vraag&antwoord. Dit houdt in dat betrokkenen een vraag kunnen stellen aan de verkoopbemiddelaar, in dit geval de makelaar. De vragen zijn voor de overige betrokkenen in de Dataroom direct terug te lezen. Ook hier geldt dat iedereen op de hoogte wordt gehouden bij belangrijke updates.

Waarom is een dataroom van belang in de woningmakelaardij?

Allereerst brengt een Dataroom veel gemak voor alle betrokkenen. Alle informatie is te allen tijde op te vragen op één beveiligde en centrale plek. Concreet kan dit bijdragen aan de meldingsplicht van de makelaar. Simpel gezegd: iedereen is door gebruik van de Dataroom altijd op de hoogte van de meest recente informatie.

Daarnaast helpt de Vraag&antwoord-module de kandidaat-koper met de onderzoeksplicht. Tegenwoordig worden bezichtigingen steeds korter door de drukte op de woningmarkt. Het kan daardoor al snel voorkomen dat je een vraag vergeet, of überhaupt geen tijd hebt om een vraag te stellen. In de Dataroom kan je tot het moment van bieden daarom nog eens rustig nadenken over eventuele vragen. Omdat de mede-kandidaten dat ook doen – en de vragen inzichtelijk zijn – kunnen jullie elkaars vragen aanvullen en worden er dubbele vragen vermeden.

dataroom

Welles nietes bij de rechter

Afgelopen jaar alleen zijn er maar liefst 62 rechtszaken voor de rechter gekomen voor kwesties omtrent de onderzoeksplicht, 91 extra zaken over de meldingsplicht. Vaak wordt het dan een juridische welles nietes. Wanneer een makelaar het ene zegt tegen Kandidaat 1, maar vervolgens iets anders tegen Kandidaat 2, ontbreekt er schriftelijk bewijs, waardoor een juridisch proces moeilijker wordt.

In sommige gevallen moet de rechter zelfs makelaars adviseren om de verkoopstukken van een woning beter te organiseren. Zo ook in een recente zaak omtrent een Haarlemse woning, waarbij de koper na het sluiten van de overeenkomst ontdekte dat de fundering rot was. De schade voor de nieuwe koper bedroeg bijna €80.000, maar bij wie was dit te verhalen? De rechter oordeelde dat er geen sprake was van dwaling bij de verkoper, noch de makelaar en gaf ook direct advies voor volgende zaken:

De makelaardij zou het, meer dan nu kennelijk gebeurt, tot haar verantwoordelijkheid moeten rekenen dat verkooptransacties wat betreft de informatieve kant zodanig worden begeleid dat een treurige afloop als hier aan de orde zich niet kan voordoen.

Het is dus duidelijk dat de woningmakelaardij gebaat is bij een centraal informatiesysteem waardoor alle betrokkenen efficiënt de mededelingsplicht en onderzoeksplicht kunnen vervullen. Eerlijk Bieden lanceert de eigen Dataroom binnenkort, gratis te gebruiken voor aangesloten leden.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter