Nieuws:

Wwft voor de makelaar, wat is het?

WWFT check

Eerlijk Bieden heeft vorige week als eerste softwarepartij in Nederland de geautomatiseerde Wwft check uitgerold. Het handhaven van de Wwft voor makelaars is hierdoor nu een fluitje van een cent geworden. Aan de hand van deze blog delen we graag meer over waarom dit zo belangrijk is.

Wat betekend de Wwft voor de makelaar?

De Wwft, ook wel De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is sinds 2008 in Nederland in werking getreden. Het doel van de Wwft is om met alle actoren in de keten toe te zien op de controle van een integer financieel stelsel. Om de wet na te leven moeten bepaalde partijen zoals makelaars en notarissen een zogenaamd cliëntenonderzoek uitvoeren.

In het cliëntenonderzoek dient de makelaar de identiteit van de cliënt vast te stellen en bepaalde risico-inschattingen te maken. Een risico-inschatting kan bijvoorbeeld gemaakt worden op basis van een verklaring over de herkomst van de gelden. Wanneer een client geen goede verklaring kan afgeven voor bijvoorbeeld de eigen middelen, moet de makelaar dit labelen als een ‘hoog risico’.

In de onderstaande webinar van makelaarsvereniging VBO wordt er aandacht besteed aan de praktische uitvoering van de Wwft voor de makelaar.

Webinar Wwft: hoe werkt de Wwft voor de makelaar?

Als eerste de Wwft check geautomatiseerd voor makelaars

Aan de hand van een geavanceerde persoonsscreening en een gestandaardiseerde vragenlijst, krijgt de makelaar eenduidig advies over een transactie. De makelaar hoeft hierdoor nooit meer op subjectieve basis te gissen of een transactie al dan niet door kan gaan. Aan het eind van het proces volgt een onderbouwde go, of no-go.

Het enige wat de makelaar zelf nog hoeft te doen is het dossier beoordelen aan de hand van de aangeleverde informatie op basis van een handreiking. Het resultaat is een overzichtelijk en auditable rapport wat eventueel overlegd kan worden met de FIU.

Wat wordt er gecontroleerd voor de Wwft?

Om fraude en ondermijning te voorkomen, worden alle betrokkenen in het proces adequaat gescreend. Zo vinden onder andere de volgende checks plaats:

  • Sancties tegen de persoon of organisatie;
  • Controle op een politiek prominent persoon;
  • Adverse media;
  • Controle bij wetshandhavende instanties;
  • Controle bij financiële toezichthouders;
  • Controle in de insolventieregisters;
  • Controle in de curatele- en bewindsregisters;
  • Controle op gediskwalificeerde bestuurders;
  • Check op geografisch risico.

Belang voor de branche

En dat is hard nodig ook! Uit verschillende onderzoeken en nieuwsartikelen blijkt helaas dat de naleving van de Wwft in de makelaarsbranche nog altijd ver achterloopt, met alle gevolgen van dien. Het beoogde effect van de Wwft – in een sector die bij uitstek al zeer gevoelig is voor witwassen en fraude– zal hierdoor in rap tempo verwateren.

wwft voor de makelaar
Wwft voor de makelaar

Speciale partnership

Door de Wwft voor de makelaar te automatiseren, hopen we met Eerlijk Bieden een steentje bij te dragen aan het voorkomen van fraude en misbruik binnen de vastgoedsector. Om dit probleem te tackelen hebben we de hulp ingeschakeld van onze nieuwe partner SCOPE Fintech Solutions. Deze partij is al jaren gespecialiseerd in KYC en Compliance oplossingen.

Eerlijk Bieden oprichter Lourens Pel is blij met de nieuwe samenwerking: “Wij zijn altijd zeer kritisch bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Omdat wij kwaliteit en gebruiksgemak hoog in het vaandel hebben staan, zijn wij standaard al op zoek naar een partij die dezelfde waarden uitdraagt. Al na de eerste sessies werd dit gelukkig bevestigd. Uiteindelijk heeft de intensieve samenwerking tot een primeur geleid in Nederland: de automatisering van de Wwft check. Ik denk dat we daar beiden ontzettend trots op kunnen zijn en dat het de basis vormt voor veel meer nieuwe innovatie in de branche.”

Direct te testen voor alle makelaars

Ben jij als makelaar benieuwd naar de mogelijkheden van de Wwft voor de makelaar, de digitale koopovereenkomst, of simpelweg onze biedsoftware. Maak dan direct een gratis demo-account aan!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter