Nieuws:

We zijn 1 jaar, wat hebben we bereikt?

Eerlijk Bieden 1 jaar terugblik

Eerlijk Bieden bestaat over een aantal weken alweer één jaar! In deze relatief korte tijd is er veel gebeurd voor Eerlijk Bieden, maar ook voor de makelaardij in Nederland. In dit artikel blikken we terug op wat we bereikt hebben voor de consument en de branche en kijken we natuurlijk vooruit naar de nieuwste ontwikkelingen.

Meldpunt voor oneerlijke biedingspraktijken

Het zal niemand ontgaan zijn, het is momenteel gekte op de woningmarkt. Door een langere periode van een historisch lage rentestand, gecombineerd met een ongekend woningtekort, wordt het ene na het andere woningprijsrecord verbroken en het einde lijkt nog niet in zicht. In deze marktsituatie was het dan ook slechts een kwestie van tijd voordat er excessen in het biedproces zouden opdoemen. Na de eerste signalen heeft Vereniging Eigen Huis vorig jaar consumenten opgeroepen om ervaringen te delen bij een speciaal ingericht meldpunt: Meldpunt oneerlijke biedingspraktijken. De voornaamste problemen die naar voren kwamen waren in de onderzoeksresultaten: vriendjespolitiek, eigen belang en bewuste prijsopdrijving.

Start Eerlijk Bieden

Wat direct opviel was dat de meeste problemen relatief gemakkelijk opgelost konden worden door inzicht in te verlenen in het verkoopproces. Het onderwerp transparantie in de makelaardij was niet helemaal nieuw, zo zijn er in de afgelopen jaren al eerder geregeld pilots uitgevoerd voor onder andere het openbaar veilen van woningen. Op deze manier konden alle kandidaten in real-time bieden, elkaars biedingen inzien, om vervolgens weer over te bieden. Waar de aankondigingen van deze pilots nog hoopvol waren, bleken de resultaten vaak tegen te vallen. Uiteindelijk werd minder dan 1% van de woningen verkocht op deze manier.

De grote winst voor transparantie viel daarom te behalen bij de ‘gesloten’ verkopen, de overige 99%. Maar hoe zorg je vervolgens voor een transparant én gesloten verkoopproces? Onze oplossing de Bidlog, wat later het biedlogboek zou gaan heten. Het principe is eigenlijk heel simpel, na afloop van een verkoopproces wordt geheel automatisch een online logboek gegenereerd.

Dit logboek kan vervolgens door consumenten gebruikt worden om het verkoopproces te controleren. Daarnaast helpt inzicht in de prijsvorming ook tijdens de woningzoektocht van kandidaten. Consumenten moeten nu vaak gissen waarvoor een woning uiteindelijk voor verkocht is. Natuurlijk is dit na een aantal maanden in te zien bij het kadaster (tegen betaling), maar hier ontbreekt vervolgens wel weer informatie over overige punten die mee konden spelen zoals de overdrachtsdatum of voorbehouden.

Door een uniforme manier van meertalig online bieden op te zetten, werd de basis gecreëerd van het biedlogboek, immers is een biedlogboek weinig waard als de informatie hierin niet goed wordt verzameld. Door het biedproces te digitaliseren worden fouten verminderd en komen er inhoudelijkere biedingen binnen bij de makelaar doordat iedereen dezelfde informatie moet delen.

De politieke reactie op het biedlogboek

Het biedlogboek en het tuchtrecht

Doordat het biedlogboek alle acties in het verkoopproces registreert is het uitermate geschikt als bewijsstuk in het geval van een geschil. Voorheen moest een consument zelf zien te bewijzen dat er iets is misgegaan in het verkoopproces, omdat er geen centraal onafhankelijk systeem was om biedingen te verzamelen was dit nagenoeg onmogelijk. Met het biedlogboek moet daar verandering inkomen.

Daarbij komt dat de vastgoedbranche later dit jaar een onafhankelijk en verenigingsoverstijgend tuchtrecht zal invoeren. Hierdoor wordt de drempel om een zaak te onderzoeken een stuk lager. Een tuchtprocedure is vaak vele malen goedkoper dan een civielrechtelijke en kan eenvoudiger gestart worden wanneer er geen sprake is van een direct herleidbare financiële schade.

Eerlijk Bieden in de praktijk

Terug naar Eerlijk Bieden, op dit moment zijn er ongeveer 700 woningen verkocht en ruim 5.000 biedingen succesvol verwerkt via het Eerlijk Bieden systeem, wat ons betreft een heel mooi resultaat! Wat opviel is dat het systeem voor alle woningen toepasbaar bleek te zijn, zo zijn er appartementen voor € 150.000,- verkocht, tot aan vrijstaande woningen van € 1.100.000,-.

Door middel van online-enquêtes zijn tijdens het verkoopproces ook de meningen gepeild van zowel de verkopers als de kandidaten, met gemiddeld een beoordeling van een 9 blijkt het voor de consument ook aan te slaan. De verkoper een mooi resultaat, de kandidaat een eerlijke kans.

De toekomst van Eerlijk Bieden

Nadat wij hebben bewezen dat het anders kan, wordt het tijd om door te pakken. Met name nu de woningmarkt snel verandert door fluctuerende rentestanden is het van groot belang om een passende dienst aan te blijven bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door alternatieve biedmethoden te lanceren, uiteraard allemaal met een biedlogboek ter verantwoording.

Maar er valt ook veel winst te behalen buiten het biedproces om. Een goed voorbeeld is de Eerlijk Bieden Dataroom, een simpele methode om direct te voldoen aan de meld- en onderzoeksplicht. Daarnaast hebben wij een aantal processen in het verkoopproces slim geautomatiseerd zodat er minder fouten gemaakt worden en het uiteindelijk eenvoudiger wordt voor alle betrokkenen.

Ten slotte zullen we binnenkort starten met een aantal diensten voor de consument en makelaars, waarvoor we partnerships zijn aangegaan met interessante partijen. Hier vertellen we jullie later natuurlijk graag meer over.

Bij deze willen wij iedereen nogmaals bedanken die ons het vertrouwen heeft gegeven bij de start van Eerlijk Bieden, met name de verkopers en aangesloten makelaar. Op naar volgend jaar!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter