Nieuws:

Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst, wat is dat precies?

schriftelijkheidsvereiste eerlijk bieden

Het schriftelijkheidsvereiste voorkomt verwarring over de mededeling: “gefeliciteerd met de aankoop”. Want wanneer heb je nou eigenlijk de woning écht gekocht? Is dat al bij de felicitaties van de makelaar, of moet er meer geregeld worden? In deze blogpost leggen we het belang uit van het schriftelijkheidsvereiste en waar jij op moet letten!

Schriftelijkheidsvereiste in de wet

Het schriftelijkheidsvereiste werd in 2003 opgenomen in de Nederlandse wet en heeft als doel om duidelijkheid te scheppen over de gemaakte afspraken tussen de koper en de verkoper. Door de koopovereenkomst schriftelijk vast te leggen, wordt voorkomen dat er later discussies ontstaan over de voorwaarden en bepalingen van de transactie. Dit beschermt zowel de consument-koper als de consument-verkoper, omdat zij op deze manier een helder overzicht hebben van hun rechten en verplichtingen. Kortgezegd komt een koop pas echt tot stand als beide partijen de koopovereenkomst hebben geaccordeerd door het te ondertekenen.

Het schriftelijkheidsvereiste beschermt niet alleen de koper, maar ook de verkoper. Een interessant voorbeeld hiervan werd bevestigd door de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, in 2011. In deze zaak weigerde een consument-verkoper, ondanks mondelinge overeenstemming met een consument-koper, de koopovereenkomst te tekenen vanwege een hoger bod dat hij ontving. De Hoge Raad oordeelde dat de verkoper niet juridisch kan worden gedwongen om zijn handtekening te zetten onder de koopovereenkomst. Dit betekent dat zolang de koopovereenkomst niet schriftelijk is bekrachtigd, de verkoper vrij is om in te gaan op een hoger bod van een andere potentiële koper. Bovendien is de verkoper geen schadevergoeding verschuldigd aan de eerste koper.

Een woord is een woord

Het klinkt wellicht vreemd, maar hetzelfde principe geldt ook voor schriftelijke bevestigingen die zijn gedaan per mail, sms, of bijvoorbeeld Whatsapp. Zelfs al mailt een makelaar: ‘gefeliciteerd je bent gekozen als koper’, dan geldt nog altijd dat er eerst een koopovereenkomst getekend dient te worden door beide partijen. Een woord is daardoor niet altijd een woord…

Bedenktijd na ondertekening

De koper heeft ook na het ondertekenen nog altijd drie dagen wettelijke bedenktijd om zonder opgaaf van reden af te zien van de koop, dit geldt niet voor de verkoper.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter