Nieuws:

Wat is het verschil tussen WOZ-waarde en taxatiewaarde?

Verschil WOZ-waarden en taxatiewaarde

Binnenkort vallen er weer verschillende enveloppen op de mat voor belastingen en heffingen. Veelal komt de WOZ-waarde naar voren om die belastingen te bepalen, maar wat is het verschil tussen de WOZ-waarde en taxatiewaarde? In deze blogpost leggen we het graag voor je uit!

Wat is een WOZ-waarde?

Een WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van een woning in Nederland, en wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid. De WOZ-waarde is een belastinggerelateerde waarde en wordt gebruikt om te berekenen hoeveel belasting je over je huis moet betalen. Dit betekent dat als je woning een hoge WOZ-waarde heeft, dit kan leiden tot hogere belastingen.

De WOZ-waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld, op basis van marktwaarden, informatie van makelaars, plaatselijke kennis en andere factoren. De gemeente vergelijkt vergelijkbare woningen in de omgeving om een geschatte marktprijs voor je huis te bepalen. Deze geschatte marktprijs wordt dan de WOZ-waarde van je woning voor dat jaar. Het is belangrijk op te merken dat deze geschatte marktprijs kan verschillen van wat je voor je huis hebt betaald of waar het vandaag voor zou verkopen.

Wat is een taxatiewaarde?

Een taxatiewaarde of professionele beoordeling van een woning wordt meestal uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur bij het aanvragen van een lening bij een bank of het kopen van een verzekeringsdekking. Een professionele taxateur inspecteert de staat van je woning, houdt rekening met de kenmerken zoals grootte en ligging, analyseert vergelijkbare panden in de omgeving en geeft een oordeel over de huidige marktwaarde. In tegenstelling tot de WOZ-waarde, die jaarlijks kan veranderen, zou een taxatierapport nauwkeuriger moeten weergeven wat potentiële kopers bereid zijn er op een bepaald moment voor te betalen.

Verschil tussen WOZ-waarde & taxatiewaarde

Het belangrijkste verschil tussen deze twee waarden ligt in hun doel: terwijl de WOZ-waarde alleen dient als basis voor belastingdoeleinden, geeft een taxatierapport meer gedetailleerde informatie over de huidige markttrends en kan het zowel voor belasting- als financieringsdoeleinden worden gebruikt, afhankelijk van je behoeften. Een ander belangrijk verschil ligt in de manier waarop ze worden bepaald: terwijl gemeenten verschillende factoren gebruiken om de waarde van een eigendom te schatten als onderdeel van de jaarlijkse belastingberekening, voeren taxateurs grondige inspecties uit voordat ze hun mening geven over de huidige marktwaarde, die doorgaans nauwkeuriger is dan schattingen van gemeenten alleen, vanwege hun expertise in het gedetailleerd analyseren van vergelijkbare eigendommen.

Hoe dien ik bezwaar in over de hoogte van de WOZ-waarde?

Als eerste stap is het goed om te controleren of jouw WOZ-waarde daadwerkelijk te hoog is. Dit kan je eenvoudig zelf bepalen door te letten op een aantal factoren, bijvoorbeeld de waarde van je buren. Daarnaast zou je ook koopsominformatie bij bijvoorbeeld het kadaster aan kunnen vragen. Op deze manier kan je helder onderbouwen waarom jij vindt dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat.

De tweede stap is het invullen van het bezwaarformulier. Je zult informatie moeten geven over je pand, zoals het adres, de grootte en het type. Je moet ook uitleggen waarom je vindt dat de WOZ-waarde te hoog is. Dit formulier of de instructies zijn meestal bijgevoegd in de brief met de aanslag. Zo niet dan kan je dit meestal terugvinden op de site van jouw gemeente.

De derde stap is het indienen van je bezwaarformulier bij je gemeente. Je moet eventuele bewijsstukken bijvoegen, zoals taxaties of vergelijkingsmateriaal. Het verwerken van de aanvraag kan vaak lang duren, houdt rekening met een aantal weken tot maanden voordat je een reactie krijgt.

Je gemeente zal je bezwaar beoordelen en beslissen of ze de WOZ-waarde van je woning al dan niet verlaagt. Als ze de waarde verlagen, worden je belastingen dienovereenkomstig verlaagd.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter