Nieuws:

Keurmerk voor makelaars Eerlijk Bieden in de Vastgoedadviseur

keurmerk voor makelaars

Een tijdje geleden waren wij al te vinden in een artikel van het Vastgoed actueel, maar nu is er meer leuk nieuws! Eerlijk Bieden oprichter Lourens is een aantal weken geleden geïnterviewd door voor een artikel in de Vastgoed Adviseur over het keurmerk voor makelaars.

De Vastgoed Adviseur is een opiniërend en informatief vakblad van de makelaarsvereniging VBO voor de vastgoedprofessionals, kortom de perfecte plek om de boodschap van Eerlijk Bieden uit te dragen! Het volledige interview is terug te lezen via deze link of lees het hele artikel hieronder.

Waarom een keurmerk voor makelaars?

Hoe kan de branche het koopproces voor consumenten transparanter en eerlijker maken? Lourens Pel heeft met zijn keurmerk voor makelaars en software ‘Eerlijk Bieden’ een mooie oplossing voor handen.

Als we Eerlijk Bieden-oprichter Lourens Pel spreken, is hij net een paar maanden geleden van start gegaan met zijn start-up. “Het idee ontstond door een opvallende column in het Financieel Dagblad, gebaseerd op een slechte ervaring met een verkopende makelaar. Bij de verkoop van de woning van de desbetreffende columnist was de makelaar na de deadline namelijk niet transparant geweest over alle biedingen die hij had ontvangen. Sterker nog: de columnist kwam er zelfs achter dat de verkopende makelaar al een dealtje had gesloten met een bevriende makelaar. Dit werd verder opgepakt door verschillende onderzoeksjournalisten. Al snel werd dit weer door andere media opgepakt en verder onderzoek gedaan binnen de makelaardij en brancheorganisaties waaruit bleek dat dit gebrek aan transparantie inderdaad een steeds groter wordend probleem is. Ondertussen is de woningmarkt alleen maar meer overspannen en inmiddels bemoeit de politiek zich er nu ook mee. Op het moment dat zij aangaven het probleem te zien, maar geen oplossing te kennen, besloot ik actie te ondernemen.”

Pel heeft zo’n acht jaar in de makelaardij gewerkt, is tijdens zijn studie Bouwtechnische Bedrijfskunde ooit begonnen als stagiair op een makelaarskantoor, daar blijven hangen en heeft later nog een uitstapje naar bedrijfsmakelaardij gemaakt. De branche zit nog altijd in zijn hart. “Door mijn tijd binnen de makelaardij weet ik hoe het proces in elkaar zit. Ik weet welke verschillende werkmethoden worden gehanteerd en ook waar niet alleen het probleem van de consument, maar ook de vraag van de makelaar ligt. Door die twee aan elkaar te koppelen, heb ik met Eerlijk Bieden een oplossing gevonden. In twee weken tijd maakte ik een bedrijfsplan en toetste dit in mijn omgeving. Ik heb nog altijd veel mensen uit de makelaardij in mijn netwerk, die gaven aan wel iets in mijn plannen te zien. Niet lang daarna stuurde ik een persbericht rond dat boven verwachting werd ontvangen. Door de media en ook door brancheorganisaties zoals VBO. Toen wist ik: hiermee moet ik verder gaan.”

Online biedformulier

Inmiddels zijn we drie maanden verder en is Eerlijk Bieden een feit. Wat is Eerlijk Bieden precies?

Pel: “We hebben software ontwikkeld die makelaars kunnen inzetten om het verkoopproces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Zo bieden we de makelaar de mogelijkheid om een simpel online biedformulier te delen met de geïnteresseerden van een bepaalde woning. Op dit formulier kan de consument alle benodigde gegevens achterlaten en op de desbetreffende woning bieden. De contactgegevens worden geanonimiseerd, zodat voor de makelaar alle kandidaten gelijk zijn aan elkaar en er geen onderscheid meer bestaat tussen particuliere woningzoekers of aankoopmakelaars. Zo is er van vriendjespolitiek dus geen sprake meer. Na het verstrijken van de deadline worden er geen nieuwe biedingen meer geaccepteerd en krijgen zowel de makelaar als de verkoper een overzicht van alle kandidaten waaruit een koper aangewezen kan worden. Daarna worden pas de contactgegevens bekend. Vervolgens krijgt iedereen die een bod heeft gedaan tegelijkertijd een bericht, zodat direct duidelijk is of jouw bieding wel of niet wordt geaccepteerd. Na de drie dagen bedenktijd komen ook alle biedingen netjes bij alle kandidaten terecht. Door het hele proces transparant te maken, hopen we de makelaar te helpen om het vertrouwen van de consument weer terug te winnen.”

Pel benadrukt daarbij ook dat Eerlijk Bieden meer is dan software en een online biedingsformulier. “Ik hoop dat we zo’n naam opbouwen dat we gezien worden als hét keurmerk voor makelaars. Dus dat een consument meteen weet dat het goed zit als hij ons logo bij een makelaar ziet; dat dit garant staat voor een eerlijk verkoop- en koopproces. Om ook te waarborgen dat onze software goed wordt gebruikt, hanteren we audits van alle transacties die door ons systeem gaan. We kijken dan ook eens per termijn of een transactie wel klopt met wat in het kadaster is vermeld.”

Een mooie middenweg

Makelaars spelen nog altijd een belangrijke rol in het verkoopproces, vervolgt hij. “De makelaar geldt nog altijd als een belangrijke adviseur in een complexe markt. Bij zo’n belangrijk proces moet je als consument ook het gevoel hebben dat je een makelaar alles kan toevertrouwen. Door alle berichten vanuit de media rijst nu te vaak de vraag: kan ik die persoon nog wel vertrouwen? Met Eerlijk Bieden geven we makelaars de handreiking als onafhankelijke partij duidelijk te maken aan iedereen dat hij of zij te vertrouwen is. Juist in deze onwijs moeilijke markt met weinig aanbod en veel vraag waarin je als makelaar altijd twee belangen hebt: je wilt voor je klant – de verkoper – altijd het beste en zo hoog mogelijke resultaat behalen, maar tegelijkertijd wil je ook een goede en eerlijke service aan woningzoekers bieden. Die twee belangen kunnen nog weleens botsten. Met Eerlijk Bieden hebben we een mooie middenweg gevonden.”

De eerste reacties zijn positief, al zijn er natuurlijk ook vragen, vertelt de oprichter verder. “Makelaars of grote partijen die bijvoorbeeld aangeven dat het nu een heel goede markt is voor verkopers en zich afvragen hoe het straks zit als er een crisis komt. Simpel: niet heel veel anders, want wat wij doen is niets anders dan de consument garanderen dat de makelaar zich aan de brancheregels houdt. Die bestaan natuurlijk al, maar worden nu blijkbaar nog weleens geschonden. Dus als je nu en in de toekomst met onze software en dus volgens de regels werkt, heb je niks te vrezen.”

Vertrouwen terugwinnen

Een andere veelgehoorde reactie is natuurlijk dat niet alle makelaars hetzelfde zijn. “Ik geloof ook zeker dat het vast een klein percentage is die het voor de rest verpest. En ik had liever ook gezien dat mijn biedingsformulier en software helemaal niet nodig was geweest. Maar of je nu je werk al volgens het boekje deed of niet, dit kan makelaars wel helpen om voor altijd het vertrouwen van de consument terug te winnen.”

Gelukkig komen de goede bedoelingen van Pel goed over: “Ik heb net een aantal pilots in Haarlem en Amsterdam afgesloten om alles goed te testen en we kunnen stellen dat het zowel bij de consument als bij de makelaar aanslaat. Een aantal lokale makelaars hebben zich zelfs direct aangesloten en delen dit ook al met de rest van de wereld om zo aan iedereen te laten zien dat ze achter dit idee staan en ook voor een transparant en eerlijk (ver)koopproces zijn. Een mooi signaal.”

Toch vreesde hij eerst nog wel voor negatieve reacties. “Ook omdat ik weet dat veel makelaars hun eigen werkmethodes hebben en daar liever niet van afwijken. Ik wil het niemand ook opleggen, stellen dat ze mijn software moéten gebruiken of het gevoel geven dat ik ze aanval omdat zogenaamd niemand zich aan de regels houdt. Gelukkig wordt dat ook niet zo gezien. Juist omdat de meesten eigenlijk wel inziet dat het zo niet langer gaat en dat de huidige situatie het beeld van onze branche aantast.”

eerlijk bieden oprichter lourens pel
Foto: Dominique van Dreven Fotografie

Simpel systeem

Zoals de oprichter al aangeeft: ingewikkelde systemen zullen niet met veel gejuich ontvangen worden. “Omdat iedere makelaar weer zijn eigen werkmethode en bijpassend systeem heeft, heb ik ervoor gekozen om de software en het biedingsformulier heel simpel op te zetten. Allemaal op zo’n manier dat iedere makelaar er binnen een aantal minuten mee aan de slag kan. Fijn dat je zo de vaart erin kunt houden voor de consument, terwijl het gemakkelijk blijft voor jezelf. Geen koppelingen met apps of moeilijke CRM-systemen. Het is heel simpel opgezet, zodat je een biedformulier binnen een halve minuut kan opzetten en direct met de verkoop van start kan gaan. Alles om de drempel zo laag mogelijk te houden. Als makelaar ben je al druk zat, dan moet je hier niet ook nog eens kostbare tijd aan kwijt zijn.”

Naast het grote voordeel dat Eerlijk Bieden een transparant en eerlijk verkoopproces mogelijk maakt en snel inzetbaar is, kan het ook vastgoedprofessionals zelf helpen zoals de taxateurs. “De taxateurs moeten woningen natuurlijk beoordelen op basis van transacties in een buurt. Vaak is nu de koopsom de enige info die hij heeft. Binnen ons systeem kan een taxateur alle ingezonden biedingen inzien om zo een reële en gedegen waardering op te maken voor de hypotheekverstrekker.”

Ook voor de makelaar zelf heeft het extra voordelen. “Als je woningen moet prijzen naar wat er gebeurt in de rest van de straat, en je in kunt zien wat alle biedingen zijn en niet alleen de koopprijs als uitgangspunt hoeft te nemen, ontstaat er een veel reëler beeld. Als verkopende makelaar kan je met al deze waardevolle data ook een heel nauwkeurig profiel opmaken. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen komen erop af en hoeveel biedingen kan ik verzamelen? Allemaal informatie die je weer kunt meenemen tijdens het adviseren in het verkoopproces.”

Tenslotte zit er voor de brancheorganisatie een extra voordeel aan. “Als er namelijk een kwestie bij de tuchtcommissie ligt tegen een branchelid, kan je als organisatie altijd terugvallen op het verkooplog dat door ons systeem wordt bijgehouden en voor iedereen inzichtelijk is. Zo heb je direct bewijs dat je voldaan hebt aan de verplichtingen. Zo zijn er uiteindelijk hopelijk nauwelijks nog kwesties. Nu valt juist weer op dat er steeds minder zaken bij de tuchtcommissie terechtkomen, omdat het voor een consument vaak heel lastig is om bewijs te verzamelen.”

Politiek

Vanuit de politiek wordt dus ook aangegeven dat er op korte termijn een oplossing moet komen. Pel is in juli uitgenodigd om in de Tweede Kamer met de minister, een aantal kamerleden, brancheorganisaties en professoren van de woningmarkt in gesprek te gaan. “Het grappige is dat er dus vanuit de overheid vooral wordt aangegeven dat ze weten dat het probleem speelt, geen oplossing kennen, terwijl er eigenlijk best al wat oplossingen vanuit de branche zijn geïnitieerd. Aan ons nu de taak om de politiek goed te informeren. Het liefst zie ik de overheid in een verbindende rol tussen de grote verenigingen en de kleinere marktinitiatieven. Juist door de politiek pro-actief te informeren over al deze nieuwe initiatieven, kunnen we hopelijk samen aantonen dat de branche een zelfregulerend instituut is die zelf de problemen oplost.”

Gelijk speelveld voor iedereen

Wat is voor de Eerlijk Bieden-oprichter verder eigenlijk het ideale toekomstbeeld? “In principe ben ik voorstander van dat je niemand iets moet opleggen en dat er altijd een keuze moet zijn voor iedereen. Al is het maar omdat het moeilijk zou zijn om alle leden bijvoorbeeld van de ene op andere dag te verplichten met Eerlijk Bieden te werken. Ik hoop natuurlijk wel dat we uitgroeien tot een gedegen component in de makelaardij. Met een ISO-achtige status. Dat als je ons logo ziet de consument er honderd procent vanuit kan gaan: hier zit ik goed. Ik hoop dan ook dat Eerlijk Bieden branche breed wordt gedragen. En voor nu ben ik natuurlijk hartstikke blij met elke makelaar die zich aansluit en dat we in zo’n korte tijd al zo’n groot draagvlak hebben gecreëerd.”

Daarbij is er ten alle tijden een belangrijke rol weggelegd voor makelaars, stipt Pel tot slot aan. “Al zie ik die rol wel iets veranderen. In essentie blijft een makelaar natuurlijk een adviseur voor verkoper dan wel koper. Veranderende brancheregels, veranderingen op de woningmarkt en digitalisering beïnvloeden dit. Uiteindelijk hopen wij een gelijk speelveld te creëren voor alle consumenten op de Nederlandse woningmarkt, ongeacht de uiteenlopende belangen van kopers en verkopers. Ik vergelijk de woningmarkt dan ook graag met een aandelenmarkt waarbij iedereen aandelen vrij kan verhandelen. Een markt waar de spelregels voor iedereen hetzelfde zijn. Net zoals op de aandelenmarkt wil je als consument toch meestal wel een adviseur inschakelen voor de benodigde ervaring en expertise. Een dergelijke rol op de woningmarkt zie ik nog steeds voor makelaars weggelegd. Hiervoor moet de consument dan wel weer het vertrouwen terugkrijgen in de makelaar. Ik hoop dan ook op korte termijn dit gelijke speelveld sámen met makelaars te realiseren.”

 

Vragen naar aanleiding van dit artikel of over het keurmerk voor makelaars, neem dan contact met ons op!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter