Nieuws:

Vragenlijst verkoop woning – wat is het?

vragenlijst verkoop woning

In deze blog leggen we je graag uit wat de verplichte vragenlijst verkoop woning inhoudt en waarom dit van belang is.

De vragenlijst verkoop woning

Iedereen die een woning verkoopt krijgt er mee te maken, de vragenlijst verkoop woning. Deze vragenlijsten zijn verplicht en worden verstrekt door de verkopend makelaar. Er bestaan verschillende vragenlijsten, namelijk de Lijst van (roerende) zaken, Vragenlijst deel A (1), en Vragenlijst deel B (2). Verkoop je een appartement, dan wordt ook de VvE checklist opgevraagd.

Afhankelijk van de branchevereniging kunnen er onderlinge verschillen zijn, zo heten de vragenlijsten bij de NVM vaak deel A en B en bij VBO 1 of 2. In principe behandelen beide vragenlijsten dezelfde materie. De exacte details worden hieronder besproken.

De Lijst van zaken

In de lijst van (roerende) zaken kan de verkoper aangeven welke spullen er in de woning (of bijgebouwen) achterblijven voor de toekomstige eigenaar. De roerende zaken zijn zaken die niet standaard horen bij de te verkopen woning. Vooral bij oudere woningen is het niet altijd direct duidelijk.

De vuistregel is dat roerende zaken achterblijven als ze nagelvast zitten in of aan de woning, bijvoorbeeld een boekenkasten of afzuigkap. Andere spullen die loszitten maar groot zijn kunnen twijfelgevallen zijn. Dakpannen zitten vaak los op de woning, maar zijn onlosmakelijk verbonden aan de woning en worden daarom niet als roerende zaken gerekend.

Vaak worden grote of zware, maar losse, objecten ter overname aangeboden door de verkoper. De meest voorkomende zijn: keukenapparatuur, witgoed, lampen, badkameraccessoires en gordijnen.

In de lijst van zaken kan de verkoper stap voor stap aan de hand van voorbeelden aangeven welke spullen achterblijven, overgenomen kunnen worden, of meegaan. Hierdoor kom je als koper bij de oplevering niet meer voor verrassingen te staan.

Vragenlijst deel A

In het eerste gedeelte van de vragenlijst verkoop woning worden gegevens verzameld over het eigendom en financiering van de woning. Omdat er vaak privégegevens worden gedeeld, zoals gegevens over de hypotheek, zal deze lijst niet met kandidaat-kopers gedeeld worden. Deze vragenlijst is vaak bedoeld om een dossier op te bouwen voor de makelaar, enkel de makelaar krijgt de antwoorden in te zien.

Voor makelaars is het van belang om te weten of en hoe de woning verkocht kan worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een persoonlijk faillissement of curatele, dan moet de verkoop georganiseerd worden in samenwerking met de curator en gelden er opeens andere regels.

Vragenlijst deel B

In het tweede gedeelte van de vragenlijst verkoop woning worden alle details besproken over de staat van de woning, grond en eventuele bijgebouwen. De vragenlijst deel B is vaak erg lang en lastig voor verkopers, maar wel van groot belang voor de kandidaat-kopers om een weloverwogen besluit te nemen.

In de vragenlijst komen verschillende technische en juridische aspecten aan bod zoals: de staat van de daken, gevels, vloeren en fundering. Daarnaast worden punten besproken zoals kadastrale eigendomsgrenzen, erfdienstbaarheden en vergunningen.

Sommige punten kan je als huidige eigenaar wellicht niet goed beantwoorden, omdat het bijvoorbeeld een oude woning betreft. Het is daarom niet gek als je de vragen over de fundering niet allemaal kan beantwoorden, de verkopend makelaar kan hier eventueel meehelpen. Het is echter wel van belang dat deze vragenlijst zo volledig en correct mogelijk ingevuld wordt.

Waarom zijn de vragenlijst verkoop woning van belang?

Bij de verkoop van de woning geldt een mededelings- en informatieplicht, dit houdt in dat je als verkoper alle bekende gebreken en punten rondom de woning moet benoemen, ook als deze nadelig zijn. Is er bijvoorbeeld sprak van lekkage (geweest) of zit er een scheur in de gevel achter een kast? Dan is het van belang dat deze punten gemeld worden, de kandidaat-koper had deze punten immers niet kunnen ontdekken tijdens de bezichtiging of inspectie.

Door de vragenlijsten eerlijk en correct in te vullen voorkom je als verkoper aansprakelijkheid voor eventuele gebreken, ook later. Zo is er recentelijk een uitspraak gedaan door de rechter dat de verkopers van een woning 30 jaar na dato veroordeeld werden tot een herstelbetaling van meer dan €25.000. De verkopers hadden onterecht op de vragenlijst opgevoerd dat de woonkelder droog was, terwijl ze hadden moeten weten dat de kelder vol met water liep bij een regenbui.

Het invullen van de vragenlijst verkoop woning is daarom van groot belang om aansprakelijkheid later te voorkomen. Om verkopers op weg te helpen heeft Eerlijk Bieden in de Dataroom de vragenlijsten gedigitaliseerd. Op deze manier kunnen alle vragenlijsten gestructureerd doorgelopen worden om foutjes later te voorkomen.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter