Het biedlogboek: 7 vragen en antwoorden

het biedlogboek eerlijk bieden

Het biedlogboek moet op korte termijn ingezet worden door makelaars, dat was de boodschap van minister Ollongren aan het kabinet in de recente Kamerbrief. De invoering van dit systeem moet uiteindelijk voor een onafhankelijke inzage in het verkoopproces zorgen. Toch heersen er onder consumenten en makelaars nog altijd veel misverstanden rondom het biedlogboek. Wij zetten daarom in dit artikel de zeven meest gestelde vragen en antwoorden uit.

1. Wat is het biedlogboek?

Het biedlogboek is een digitaal overzicht van het verkoopproces. Het logboek wordt altijd achteraf vrijgegeven. In dit overzicht zijn alle biedingen (inclusief de details), activiteiten van de makelaar en de uiteindelijke koopsom terug te vinden.

2. Werkt dit systeem net als een veiling?

Nee, het biedlogboek en het verkoopsysteem zijn twee aparte onderdelen in het verkoopproces. Het online verkoopsysteem kan ‘gesloten’ of ‘open’ zijn, dit staat los van een biedlogboek.

Bij Eerlijk Bieden werkt het op basis van een gesloten inschrijving, niemand ziet gedurende de verkoop wat andere kandidaten hebben geboden. Simpel gezegd hebben wij de traditionele verkoop met gesloten enveloppen gedigitaliseerd. In plaats van enveloppen op een tafel leggen bij de makelaar of notaris, bewaren wij nu de biedingen in een ‘digitale kluis’. Na afloop van de sluitingsdatum zijn de biedingen in eerste instantie alleen zichtbaar voor de makelaar en verkoper(s).

Nadat een koop finaal is kan het daadwerkelijke logboek gedeeld worden met alle overige kandidaten. De inzage in het logboek is daarom altijd achteraf, na de drie dagen wettelijke bedenktijd en na het verlopen van eventuele voorbehouden.

3. Bestaat er een risico op ontbinding van de koopovereenkomst door de transparantie?

Een groot misverstand rondom het biedlogboek is dat de details van de biedingen direct na de sluitingsdatum worden vrijgegeven. Dit is echter niet het geval. Het biedlogboek wordt pas geopenbaard aan de kandidaten wanneer de koop ‘finaal’ is. Op deze manier bestaat er geen extra risico op ontbinding voor de verkoper.

In de praktijk betekent dit dat er minimaal gewacht moet worden tot het verstrijken van de drie dagen bedenktijd. In de recente Kamerbrief van minister Ollongren aan het kabinet was tevens te lezen dat voorbehouden eventueel standaard worden opgenomen. Wat dit gaat betekenen voor het biedlogboek is nog onzeker.

4. Werkt een biedlogboek prijsopdrijvend?

Het biedlogboek van een woning wordt achteraf pas vrijgegeven, hierdoor heeft het in ieder geval geen effect op de directe prijsvorming van een woning. Een misverstand is dat de data uit het logboek ervoor zou zorgen dat de prijzen worden opgedreven bij overige woningen.

Op dit moment zijn er vanuit de eerste resultaten geen significante afwijking op te merken ten opzichte van de huidige werkmethoden te zien. Dit houdt in dat de uiteindelijke verkoopprijzen niet hoger, of lager zijn dan ‘normaal’.

5. Zorgt dit systeem voor extra werk voor een makelaar?

Het biedlogboek wordt volledig automatisch gegenereerd. Een makelaar hoeft daarom geen extra taken uit te voeren om hiervan gebruik te maken. In de meeste gevallen bespaart het zelfs werk, omdat alle mailcommunicatie en het opvangen van biedingen geautomatiseerd is.

6. Wordt er ook rekening gehouden met de privacy van consumenten?

Ja, het biedlogboek wordt altijd gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord. Alleen de kandidaten die daadwerkelijk hebben geboden op de woning krijgen toegang tot het overzicht. Alle persoonlijke gegevens van kandidaten zijn vervolgens geanonimiseerd, hierdoor is het direct AVG-proof.

7. Valt er nog te sjoemelen met het biedlogboek?

Nee, alle stappen in het verkoopproces worden volledig automatisch vastgelegd in een digitaal systeem en extern opgeslagen. Geen enkele partij, makelaar of Eerlijk Bieden, kan en mag deze data beïnvloeden. Gebeurt dit wel dan wordt uiteindelijk ook dat geregistreerd. Mochten consumenten uiteindelijk toch twijfels overhouden aan het verloop van het proces dan kunnen zij een audit aanvragen bij Eerlijk Bieden.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter